Download ใบแจ้งซ่อม
service@boschthai.com

บริษัท ลิบร้า เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
LIBRA NETWORK & SERVICE CO.,LTD.
2/6 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7625-6344-5 โทรสาร : 0-76256-185